Mgr. Miriam Pešková


Mgr. Miriam Pešková, Jazykové korektury

Jazykové korektury

Čeština •  Slovenština

Korektorské služby

Zakázky gramatických a stylistických korektur textu, který je již přeložen, přijímám okrajově a výhradně v elektronické podobě (Word). Kontrola takového materiálu neobsahuje pouze opravy překlepů či gramatických chyb, ale rovněž slohové úpravy. Pokud je původní materiál rozsáhlý a obsahuje neobvyklé množství chyb, vracím jej k přepracování, nebo si vyhrazuji možnost navýšení uvedené sazby. V těchto případech závisí cena na dohodě s klientem.

  • Jazyková korektura rodilým mluvčím  –

    Jako rodilý mluvčí provádím korektury slovenského jazyka.

  • Slohová korektura jazykovým korektorem  –

    Krom jazykových oprav je neméně důležitá kontrola a případná úprava slohové složky textu. Musí být bezchybný, srozumitelný, čtivý a plynulý. S kultivovanou stylizací jste na dobré cestě k úspěchu.

Ceník korektur
položka komentář             cena
korektura slovenštiny 1-25 NS  100 Kč/1 NS
korektura slovenštiny 26-50 NS  90 Kč/ 1NS
korektura slovenštiny 50 a více NS  70 Kč/ 1 NS

Mgr. Miriam Pešková

Pod Krocínkou 742, Praha 9
Reklama:

Jazykové weby