Mgr. Miriam Pešková


Mgr. Miriam Pešková, Překlady slovenštiny

Jazyky, které překládám

Čeština •  Slovenština

Co nejvíce překládám

Beletrie • Novinové články • Tv, film a video • Katalogy • Manuály, příručky, návody • Propagační materiály, letáky • Hudební texty • Obchodní korespondence

Obory a odbornosti

Filosofie • Beletrie • Botanika • Kosmetika • Software • Mediální služby • Historie • Divadlo

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Překládám z češtiny do slovenštiny a naopak – literaturu, scénáře, titulky, články, výukové programy, vědecké práce, dokumenty, smlouvy, korespondenci, katalogy… Zejména však preferuji oblast vzdělávání a umění.
Překladatelská činnost je má druhá profese a zároveň hobby, které je nadto příjemným zpestřením (sice krásného ale poměrně hektického) divadelního života. Často mě zaskočí, že se i v dnešní době dostávají na veřejnost nedbalé texty a ráda bych zdůraznila, že podcenit význam pečlivého překladu se opravdu nevyplácí. Mám za to, že i obyčejný návod k obsluze přístroje či k použití nějakého přípravku si zaslouží skutečnou pozornost.

Mimořádně smutný je výskyt chyb a vyložených nesmyslů v médiích. Nezřídka se třeba dozvíte, že „předaná cena“ je v překladu do slovenštiny „predaná“ (čili „prodána“). Nedbalý překlad doslova mění smysl či význam sdělení. Ve své práci se tedy snažím nejenom o důstojný profil zadavatele, ale také o udržování dobré reputace a stavovské cti překladatelů.

Související služby

 • Expresní překlad  –

  Vzhledem k nutnému dohledávání adekvátních zdrojů informací, k ověřování terminologie a podobně překládám 6 normostran denně. U požadavku zpracování více jak 6 NS/den, práce o víkendu či o svátcích, je k základní sazbě účtován příplatek.

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  Tuto službu provádím v rámci zadaného překladu, okrajově i jako samostatnou zakázku. V druhém případě však jedině v elektronické podobě (Word, Excel).

 • Přepis a překlad z audio/video médií  –

  Předmětná disciplína si klade vyšší nároky na čas, k základní sazbě za 1 NS je tedy účtován příplatek.

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  V mém případě se jedná o slovenský jazyk.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
čeština↔slovenština rozsah 1-24 NS  200 Kč/ 1NS
čeština↔slovenština rozsah 25-50 NS  195 Kč /NS
čeština↔slovenština rozsah 50 a více NS  190 Kč/NS
korektura v rámci překladu  + 40 Kč/NS
samostatná korektura rozsah 1-24 NS  100 Kč/1 NS
samostatná korektura rozsah 25-50 NS  90 Kč/1 NS
samostatná korektura rozsah 50 a více NS  70 Kč/1 NS
přepis a překlad z AVD  290 Kč/NS
příplatek za rychlost nad 6 NS/den  +15%
příplatek za mimopracovní dny  +50%

Mgr. Miriam Pešková

Pod Krocínkou 742, Praha 9
Reklama:

Jazykové weby