Mgr. Miriam Pešková


Mgr. Miriam Pešková, Proč právě já

3 důvody proč si vybrat mě

  1. Tvůrčí a překladatelská činnost je vedle divadla pro děti mou druhou profesí a zároveň neméně milovaným koníčkem. Poměrně často mě nepříjemně překvapují neprofesionální překlady poškozující nejen jazyk ale i dobré jméno nakladatelství či firem, které na ně spoléhají. První dojem čtenáře nebo potencionálního klienta je velmi důležitý. Nedbalý překlad do jeho mateřštiny je znevažující a může jej i urážet. Taková emoce nejednou způsobí selhání důvěry, nenavázání či přerušení spolupráce, nezájem o další knihy.
    Ve své práci se tedy snažím i o dobrou reputaci tohoto řemesla, ale i o důkaz, že doslovný otrocký překlad většinou nebývá úměrný kvalitě. Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že kvalitní překlad slovenského či českého textu zvládne každý gramotný „Čechoslovák“, není to pravda. Mimochodem, zásahy do kodifikované podoby státního jazyka, které by byly v rozporu s jeho zákonitostmi, nejsou přípustné.

  2. Jsem rodilá Slovenka, která vyrůstala v láskyplné intelektuálské rodině, obklopena spoustou knih. Maminka vystudovala jazyky, stala se profesorkou angličtiny a slovenštiny, tatínek byl skvělý zvěrolékař. V prostředí lásky a úcty k lidem, zvířatům a knížkám se přirozeně formovala i budoucí profesní dráha nás dětí – starší sestra vystudovala slovenštinu a latinu na FF Univerzity Komenského v Bratislavě, já se rozhodovala mezi veterinou a divadlem pro děti. Nakonec jsem vykročila uměleckou cestou, absolvovala DAMU, a v Čechách jsem dostala i vytouženou nabídku angažmá v loutkovém divadle. Už během studií jsem měla ve velké oblibě předmět české a slovenské jevištní řeči, práce v divadle mě zas přivedla k vlastní autorské tvorbě, dramatické i literární. Mluveným či psaným slovem, českým a slovenským, se tedy zabývám skoro 30 let. Záliba postupně vyústila v nabídky překladů od knižních nakladatelství, dabingových studií, vysokých škol a dalších firem či institucí. Svou druhou profesí, která ke mně "přišla sama", se oficiálně zabývám pátým rokem.

  3. Dle spokojenosti stávající klientely snad mohu konstatovat, že kladná odezva svědčí o kvalitních výsledcích mé práce. Dalších superlativ se však raději zdržím, už předešlá tvrzení jsou na mou povahu velmi neskromná.

A navíc…

Můj hlavní přínos pro vás

Snažím se odvádět profesionální práci na vysoké úrovni.
Jsem maximálně precizní, spolehlivá, zodpovědná a diskrétní.

Co umím opravdu nejlépe

Specializuji se na překlady z češtiny do slovenštiny a naopak. Nejčastěji působím na poli uměleckém, kde je krom bezvadné znalosti obou jazyků potřebný i cit pro vystižení situace a celkové atmosféry.
Zabývám se literaturou, učebnicovými materiály v podobě výukových programů pro školy, hraným, dokumentárním a animovaným filmem či filmovými titulky.
Pokud čas dovolí, věnuji se rovněž překladům vědeckých prací, korespondence, smluv, katalogů apod.

Moje tradice, historie a zkušenosti

Původně jsem absolvovala DAMU s magisterským titulem a jako rodilá Slovenka s dlouhodobou uměleckou praxí i působností v ČR jsem se k profesi překladatele dostala zhruba před pěti lety.
Od chvíle, kdy mě poprvé oslovilo sdružení BonaFide, mám za sebou řadu přeložených titulů (např. pro studio SAGA RECORDING TV, s s.r.o. či studio Budíkov), práci pro knižní nakladatelství (Jalna, Olympia, Amenius), nebo třeba odborné studie (např. „Politický dialog v televizním vysílání“ pro Univerzitu Komenského v Bratislavě).
Radost mi působí důvěra, se kterou se na mne neustále obrací akciová společnost Terasoft, pro niž jsem jakýmsi „dvorním překladatelem“ výukových softwarů pro děti, nebo spolupráce na vzdělávacím encyklopedickém projektu s překladatelskou agenturou Confero. Rovněž se těším zájmu řady dalších firem i soukromých osob, které potřebují překlady textů rozmanitého charakteru. Zajímám se však výhradně o spolupráci na textech, které považuji za společensky prospěšné.

Mgr. Miriam Pešková

Pod Krocínkou 742, Praha 9
Reklama:

Jazykové weby